Dřevo do pece

Předmýtní úmyslná těžba

Tzv. probírky v porostech do 40 let a nad 40 let. Provádí se Za účelem dosažení vyšší kvality lesa se provádí předmýtní úmyslná těžba, při níž jsou vyřezány nevhodně rostoucí stromy, především slabé, tzv. předrostlíky. Rovněž probíhají probírky kvalitních stromů v hustě rostoucích skupinách pro jejich uvolnění.

Mýtní úmyslná těžba

Těžba zralých lesních porostů, které dosáhly tzv. mýtního věku a mohou se tedy vytěžit. Mýtní těžbou získává majitel lesa kvalitní dřevo.

Nahodilá těžba

Při napadení stromů škůdci (kůrovec, václavka), jejich vyvrácení či jiném poškození, jsou tyto stromy zpracovány.

Veškeré úmyslné těžby se řídí lesním hospodářským plánem nebo osnovou.

Přibližování a vyvážení dřeva je zajištěno vyvážecí soupravou a UKT a LKT. Těžba dřeva je prováděna těžební technikou JMP.

Petr a Pavel Auředník
Jungmannova 14,
267 03 Hudlice
provozovna bývalý areál JZD
okres Beroun